Wersja do druku

Opublikowano: 2020-10-02 10:55:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/

Wynik postepowania:

PZD.3321.8.2020                                                          Pińczów, dn. 02.10.2020
     
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.8.2020
„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/”


Uwzględniając postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia niniejszym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nr PZD.3321.8.2020, że przedmiotowe postępowanie w dniu 02.10.2020 r. zostało unieważnione.
Cześć I:
Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg
Część II:
Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim
Część III:
Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

UZASADNIENIE

Faktyczne:
W postępowaniu na Cześć I: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg złożona została jedna oferta która przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu na Cześć II: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim złożona została jedna oferta która przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu na Cześć III: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką nie złożono żadnej oferty.

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 - ustawy Pzp

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/”

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 679
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-09-23 10:43:46
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-09-23 10:45:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu