Wersja do druku

Opublikowano: 2020-07-07 10:42:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. w m. Włochy dł. 697 m (budowa chodnika) Uwaga!!! Nowy przedmiar i kosztorys ofertowy w związku z poprawieniem ilości w pozycji 6 i 8

Wynik postepowania:

PZD- 3321.7.2020                                                                                Pińczów dn. 07.07.2020 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.06.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.7.2020 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. w m. Włochy dł. 697 m (budowa chodnika)

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Piaskownia
Sylwester Kowalczyk
ul. 3 Maja 165B, 28-400 Pińczów

 689 639,72 zł

56,42

40,00

96,42

2

„TROBUD” Zakład Budowlano- Handlowo-Usługowy
Jadwiga Trojszczak
32-091 Michałowice, Zerwana 56

748 313,91 zł

54,44

40,00

94,44

3

Firma „STAR”
33-240 Żabno, ul. Warszawska 87

778 618,79 zł

49,97

40,00

89,97

4

Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD”
Barbara, Włodzimierz Sieśkiewicz
25-637 Kielce, ul. Dewońska 13/39

758 872,20 zł

51,27

40,00

91,27

5

Firma Remontowo-Budowlana „GRANIT”
Wiesław Garnek
28-114 Gnojno, Jarząbki 11

 768 995,88 zł

50,59

40,00

90,59

6

Zakład Usług Budowlanych
Mirosław Kędzior
Nowiny, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny

716 774,82 zł

54,28

40,00

94,28

7

P.S. POLTIM  Sławomir Piotrowski
28-136 Nowy Korczyn, Pawłów 67

 648 442,53 zł

60,00

40,00

100,00

8

MITO-M Piotr Mojżeszek
26-021 Daleszyce, ul. Zagórze 3a

777 527,96 zł

50,04

40,00

90,04

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożył P.S. POLTIM  Sławomir Piotrowski
28-136 Nowy Korczyn, Pawłów 67.

Wymieniona firma P.S. POLTIM  Sławomir Piotrowski 28-136 Nowy Korczyn, Pawłów 67 zaoferowała cenę: 648 442,53 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 964
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-06-08 11:15:51
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-06-08 11:29:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu