Wersja do druku

Opublikowano: 2009-03-12 14:49:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3410/1/09 Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0068 Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice; 0066T Kozubów – Sadek – Polichno; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu pińczowskiego o długości 15,0 km

Wynik postepowania:

PZD- 3410/1-2/09                                                                           Pińczów dn. 12.03.2009 r.

                                                            

Powiadomienie o wyborze oferty

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3410/1/09

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0068 Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice; 0066T Kozubów – Sadek – Polichno; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu pińczowskiego o długości 15,0 km

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity –
Dz. U. 223 poz. 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

 

POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.

Jakubowice 77; 32 – 100 Proszowice

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą z czterech ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W powyższym przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium cena

Łączna punktacja

1

„DROGOMEX” Sp. z o.o.

05 – 800 Pruszków; ul. Stefana Bryły 4

 

92,60

92,60

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

25-116 Kielce ; ul. Ściegiennego 268A

 

95,45

95,45

3

STRABAG  Sp. z o.o.

03 – 742 Warszawa, ul. Brechta 7

 

89,33

89,33

4

POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.

32 – 100 Proszowice; Jakubowice 77

 

100,00

100,00


Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 15.04.2009 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3269
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2009-02-15 22:35:35
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2009-02-15 22:40:07
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2009-02-16 16:37:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu