Wersja do druku

Opublikowano: 2020-05-22 11:12:17

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.3.2020 "Remont drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia odc. w m. Dzierążnia – Kwaszyn"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.3.2020                                                                                Pińczów dn. 22.05.2020 r.

                                     

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

   

Informuję, że w dniu 12.05.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.3.2020 na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia odc. w m. Dzierążnia – Kwaszyn

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożył Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a.

Wymienione Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a zaoferowało cenę: 422 575,84 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy

 

 

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
Szarbia Zwierzyniecka 107
28-530 Skalbmierz

649 485,88 zł

39,04

40,00

79,04

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

ALTOR Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

683 189,48 zł

37,11

40,00

77,11

3

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

629 132,64 

40,30

40,00

80,30

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

434 166,84 zł

58,40

40,00

98,40

5

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

495 000,01 zł

51,22

40,00

91,22

6

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

591 872,75 zł

42,84

40,00

82,84

7

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF – BUD s.c. ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

629 786,32 zł

40,26

40,00

80,26

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o. ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

544 049,48 zł

46,60

40,00

86,60

9

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

467 566,86 zł

54,23

40,00

94,23

10

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

528 266,48 zł

48,00

40,00

88,00

11

F.H.U. KOWEX
Piotr Cieśla
Łomno 1G,
27-225 Pawłów

477 185,65 zł

53,13

40,00

93,13

12

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

422 575,64 zł

60,00

40,00

100,00

13

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Towarowa 44
28-200 Staszów

502 663,47 zł

50,44

40,00

90,44
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1015
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-04-27 13:13:14
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-04-27 13:16:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu