Wersja do druku

Opublikowano: 2020-05-20 11:34:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2020 "Remont drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Korytnica – Kliszów – Kije odc. w m. Rębów"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2.2020                                                                                Pińczów dn. 20.05.2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 12.05.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.2.2020 na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej
nr 0157T Chomentów – Korytnica – Kliszów – Kije odc. w m. Rębów

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:


 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożył Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
.

Wymieniony Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. zaoferowało cenę: 448 940,14 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

650 096,03 

41,43

40,00

81,43

2

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

448 940,14 zł

60,00

40,00

100,00

3

PRD Starachowice Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

581 323,22 zł

46,34

40,00

86,34

4

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

596 929,57 zł

45,12

40,00

85,12

5

P.P.H.U. BITUM
Mariusz Kania
ul. Piotrkowska 39, Modliszewice
26-200 Końskie

616 514,59 zł

43,69

40,00

83,69

6

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF – BUD s.c.

ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

677 695,56 zł

39,75

40,00

79,75

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

576 882,30 zł

46,69

40,00

86,69

8

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

491 625,37 zł

54,79

40,00

94,79

9

Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
ul. Świętego Rocha 31
27-215 Wąchock

618 649,72 zł

43,54

40,00

83,54

10

Przedsiębiorstwo Drogowe

„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

561 570,34 zł

47,97

40,00

87,97

11

F.H.U. KOWEX Piotr Cieśla
Łomno 1G,
27-225 Pawłów

509 592,20 zł

52,86

40,00

92,86

12

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

 

 458 095,30 zł

58,80

40,00

98,80

13

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

526 605,44 zł

51,15

40,00

91,15
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 955
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-04-27 13:07:24
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-04-27 13:10:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu