Wersja do druku

Opublikowano: 2020-04-10 08:26:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2020 "Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0178T na odcinku w miejscowości Michałów"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.1.2020                                                                                            Pińczów dn. 10.04.2020 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 03.04.2020 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.1.2020 na zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0178T na odcinku w miejscowości Michałów

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowo Sprzętowo – Handlowe Edmund Krupa  
ul. M. Ćwiklińskiej 5A /45,
25-435 Kielce

356 741,40 zł

45,83

40,00

85,83

2

Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk
ul. 3 Maja 165B; 28-400 Pińczów

286 522,85 zł

57,06

40,00

97,06

3

Zakład Budowlano Drogowy
mgr inż. Marcin Słoma
Miąsowa 37, 28-305 Sobków

272 495,12 zł

60,00

40,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

338 151,43 zł

48,35

40,00

88,35

5

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PROF-BUD s.c.
ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce

365 768,30 zł

44,70

40,00

84,70

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożył Zakład Budowlano Drogowy mgr inż. Marcin Słoma Miąsowa 37, 28-305 Sobków.

Wymieniony Zakład Budowlano Drogowy mgr inż. Marcin Słoma Miąsowa 37, 28-305 Sobków, zaoferował cenę: 272 495,12 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcy.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1033
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2020-03-16 12:40:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2020-03-16 12:48:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu