Wersja do druku

Opublikowano: 2019-12-27 09:18:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.18.2019 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Wynik postepowania:

PZD- 3321.18.2019                                                                       Pińczów dn. 27.12.2019 r.

                                                          

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

 

Informuję, że w dniu 24.12.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.18.2019 na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena ofertowa wraz z upustem

Liczba pkt. kryterium termin płatności

Liczba pkt. kryterium ilość stacji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Dział Sprzedaży Kart Flotowych
ul. Chemików 7
09-411 Płock

213 380,00 zł

59,15

20,00

20,00

99,15

2.

REGESTA S.A.
24-400 Pińczów
ul. Nowowiejska 52A

210 370,00 zł

60,00

20,00

20,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena w raz z upustem, 20% - termin płatności, 20% ilość stacji) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła REGESTA S.A. 24-400 Pińczów ul. Nowowiejska 52A.

W/w oferent zaoferowało cenę: 210 370,00 zł (brutto); termin płatności 30 dni, ilość stacji – 2 stacje paliwPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 962
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-12-16 10:38:14
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-12-16 10:42:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu