Wersja do druku

Opublikowano: 2019-10-21 12:44:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2019/2020 /odśnieżanie i piaskowanie/

Wynik postepowania:

PZD- 3321.17.2019                                                                                                                         Pińczów dn. 21.10.2019 r.

                                                                             

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że w dniu 03.10.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie
nr PZD.3321.9.2018 na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2019/2020 /odśnieżanie i piaskowanie/

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2019/2020 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wpłynęły następujące oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe  Piaskownia Kowalczyk Sylwester
ul. 3 Maja 165B; 28-400 Pińczów

203 472,00 zł

53,69

40,00

93,69

2

Usługi Transportowe
Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

235 224,00 zł

46,45

40,00

86,45

3

Firma Handlowo-Usługowa „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

182 088,00 zł

60,00

40,00

100,00

4

Towarowy Transport Drogowy
Jan Lenartowicz
Bronina 11, 28-100 Busko Zdrój

249 210,00 zł

43,84

40,00

83,84


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła: Firma Handlowo – Usługowa „GRASS” Wojciech Lenartowicz, Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 182 088,00 zł (brutto); czas reakcji 1 godz.

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe
Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

24 408,00 zł

60,00

40,00

100,00


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród jedynej oferty ważnie złożonej i nieodrzuconej przedłożyła firma: Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz, Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 24 408,00 zł (brutto); czas reakcji 4 godz.

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Powyższe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 

Cz. 4 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Powyższe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części (część I i część II), których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 900
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-09-25 10:13:09
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-09-25 11:28:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu