Wersja do druku

Opublikowano: 2019-07-09 11:28:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.15.2019 "Remont drogi nr 0067T Młodzawy Małe – Bugaj – Sadek – Mysiak – Orkanów – Marianów – Szyszczyce – Wymysłów - Jakubowice, dł. 1340 mb; km 12+380 – 13+720"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.15.2019                                                                                          Pińczów dn. 09.07.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.07.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.15.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0067T Młodzawy Małe – Bugaj – Sadek – Mysiak – Orkanów – Marianów – Szyszczyce – Wymysłów - Jakubowice, dł. 1340 mb; km 12+380 – 13+720

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

403 400,07 zł

52,76

40,00

92,76

2

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

 442 392,98 zł

48,11

40,00

88,11

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

483 986,43 zł

43,98

40,00

83,98

4

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

602 085,37 zł

35,35

40,00

75,35

5

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

391 195,13 zł

54,41

40,00

94,41

6

STAR BUDOWA
Karol Cieśla
 Chybice 77, 27-225 Pawłów

386 911,31 zł

55,01

40,00

95,01

7

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

474 913,21 zł

44,82

40,00

84,82

8

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

364 145,71 zł

58,45

40,00

98,45

9

F.H.U KOWEX Piotr Cieśla
Łomno 1G,
27-225 Pawłów

446 255,93 zł

47,69

40,00

87,69

10

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a,  25-116 Kielce

 354 722,05 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a,  25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 354 722,05 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1289
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-06-19 09:20:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-06-19 09:23:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu