Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-21 08:51:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.14.2019 „Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – Koniecmosty - Korczyn Stary odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów dł. 4510 mb i odc. Kozubów – Chroberz dł. 4008 mb. Razem 8518 mb” Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 09.05.2019 r. Nowy załącznik kosztorys ofertowy

Wynik postepowania:

PZD- 3321.14.2019                                                                                          Pińczów dn. 21.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 09.05.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.14.2019 na zadanie pn.: Remont ciągu drogowego dróg nr 0064T i 0073T Skrzypiów – Kozubów – Koniecmosty - Korczyn Stary odc. Skrzypiów – Młodzawy i Młodzawy – Kozubów dł. 4510 mb i odc. Kozubów – Chroberz dł. 4008 mb. Razem 8518 mb

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Bronów

3 236 473,79 

38,26

40,00

78,26

2

DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

2 473 433,69 zł

50,06

40,00

90,06

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

2 942 987,15 zł

42,07

40,00

82,07

4

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

4 161 089,13 zł

29,76

40,00

69,76

5

Zakład Robót Drogowych
 DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

2 713 668,19 zł

45,63

40,00

85,63

6

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Partner: ALTOR Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 3 175 241,99 zł

38,99

40,00

78,99

7

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 3 665 993,67 zł

33,77

40,00

73,77

8

Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 2 219 462,71 zł

55,79

40,00

95,79

9

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
 ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

2 063 613,23 zł

60,0

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
FART Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 2 063 613,23 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1554
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-19 11:37:45
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-19 11:42:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu