Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-06 09:22:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.11.2019 „Remont drogi nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów dł. 920 mb; km 37+380 – 38+300”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.11.2019                                                                                          Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.11.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek – Michałów dł. 920 mb; km 37+380 – 38+300

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Bronów

247 859,76 zł

36,02

40,00

76,02

2

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

382 274,27 zł

23,36

40,00

63,36

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

217 984,33 zł

40,96

40,00

80,96

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

166 112,98 zł

53,75

40,00

93,75

5

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 148 801,51 zł

60,00

40,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 172 957,68 zł

51,62

40,00

91,62

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

158 276,93 zł

56,41

40,00

96,41

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 148 801,51 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 927
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 13:03:04
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 13:04:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu