Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-06 09:17:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2019 „Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość - Skotniki dł. 1000 mb; km 10+620 – 11+620”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10.2019                                                                                          Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.10.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość - Skotniki dł. 1000 mb; km 10+620 – 11+620

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

489 233,19 zł

27,78

40,00

67,78

2

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

332 987,17 zł

40,81

40,00

80,81

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

268 435,20 zł

50,63

40,00

90,63

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

250 162,32 zł

54,32

40,00

94,32

5

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 226 497,12 zł

60,00

40,00

100,00

6

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 235 815,60 zł

57,63

40,00

97,63

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

228 297,84 zł

59,53

40,00

99,53

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 226 497,12 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 918
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 12:59:36
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 13:01:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu