Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-06 09:10:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2019 „Przebudowa drogi nr 0144T Stawiany – Samostrzałów dł. 600 mb; km 0+000 – 0+600”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.9.2019                                                                                            Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.9.2019 na zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 0144T Stawiany – Samostrzałów dł. 600 mb; km 0+000 – 0+600

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

251 291,58 zł

54,17

40,00

94,17

2

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 283 094,51 zł

48,09

40,00

88,09

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 226 887,94 zł

60,00

40,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

227 832,24 zł

59,75

40,00

99,75

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 226 887,94 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 884
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 12:56:20
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 12:58:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu