Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-06 11:08:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2019 „Przebudowa drogi nr 0010T Zagórze – Wierzbica – Kije dł. 900 mb; km 0+000 – 0+900”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.8.2019                                                                                            Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.8.2019 na zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 0010T Zagórze – Wierzbica – Kije dł. 900 mb; km 0+000 – 0+900

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Bronów

601 598,29 

33,40

40,00

73,40

2

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

627 038,02 zł

32,05

40,00

72,05

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

391 835,93 zł

51,28

40,00

91,28

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

353 143,70 zł

56,90

40,00

96,90

5

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

514 344,88 zł

39,07

40,00

79,07

6

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 372 514,27 zł

53,94

40,00

93,94

7

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 370 043,37 zł

54,30

40,00

94,30

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

334 918,52 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 334 918,52 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1182
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 12:52:31
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 12:54:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu