Wersja do druku

Opublikowano: 2019-05-06 08:49:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2019 „Przebudowa drogi nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Sędziejowice – Śladków Duży dł. 908 mb; km 0+615 – 1+227 i 1+319 – 1+615”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.7.2019                                                                                            Pińczów dn. 06.05.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.7.2019 na zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Sędziejowice – Śladków Duży dł. 908 mb; km 0+615 – 1+227 i 1+319 – 1+615

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Bronów

392 318,46 

43,30

40,00

83,30

2

STRABG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

595 706,05 zł

28,52

40,00

68,52

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc,

26-065 Piekoszów

343 661,62 zł

49,44

40,00

89,44

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

286 254,11 zł

59,35

40,00

99,35

5

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

311 141,27 zł

54,60

40,00

94,60

6

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

464 430,96 zł

36,58

40,00

76,58

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

 335 169,59 zł

50,69

40,00

90,69

8

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 283 148,68 zł

60,00

40,00

100,00

9

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

288 579,48 zł

58,87

40,00

98,87

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 283 148,68 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1191
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-04-08 12:48:03
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-04-08 12:50:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu