Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-15 13:01:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2019 „Remont drogi nr 0874T Pierocice – Szczotkowice, dł. 500 mb; km 1+400 – 1+900”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.6.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0874T Pierocice – Szczotkowice, dł. 500 mb; km 1+400 – 1+900

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

187 031,34 

31,45

40,00

71,45

2

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

123 267,86 zł

47,72

40,00

87,72

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

171 756,24 zł

34,25

40,00

74,25

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

137 952,00 zł

42,64

40,00

82,64

5

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

104 605,04 zł

56,24

40,00

96,24

6

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 134 924,85 zł

43,60

40,00

83,60

7

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

 109 030,71 zł

53,95

40,00

93,95

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

103 641,95 zł

56,76

40,00

96,76

9

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

98 044,16 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 98 044,16 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1146
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 15:07:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 15:09:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu