Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-15 13:18:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.5.2019 „Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce – Działoszyce, dł. 1080 mb; km 4+335 – 5+415”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.5.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.5.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce – Działoszyce, dł. 1080 mb; km 4+335 – 5+415

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

407 693,34 

29,25

40,00

69,25

2

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

247 385,51 zł

48,20

40,00

88,20

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

335 451,22 zł

35,54

40,00

75,54

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

299 460,23 zł

39,82

40,00

79,82

5

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

224 217,93 zł

53,18

40,00

93,18

6

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 285 026,67 zł

41,83

40,00

81,83

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

 215 191,33 zł

55,41

40,00

95,41

8

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

235 744,88 zł

50,58

40,00

90,58

9

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

198 725,69 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 198 725,69 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1026
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 15:04:16
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 15:06:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu