Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-15 14:37:45

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.4.2019 „Remont drogi nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość, dł. 750 mb; km 4+100 – 4+850”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.4.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.4.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0085T Siesławice – Biniątki – Zagość, dł. 750 mb; km 4+100 – 4+850

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

253 444,76 zł

49,20

40,00

89,20

2

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

328 368,09 zł

37,97

40,00

77,97

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

294 080,70 zł

42,40

40,00

82,40

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

232 119,45 zł

53,72

40,00

93,72

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

251 845,58 zł

49,51

40,00

89,51

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

242 789,70 zł

51,36

40,00

91,36

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

207 815,88 zł

60,00

40,00

100,00

8

STAR BUDOWA

Karol Cieśla

Chybice 77,
27-225 Pawłów

224 851,38 zł

55,45

40,00

95,45

9

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

236 821,13 zł

52,65

40,00

92,65

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.,
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 207 815,88 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 956
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 15:00:25
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 15:03:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu