Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-15 12:19:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2019 „Remont drogi nr 0498T Działoszyce – Szarbia dł. 1450 mb; km 0+000 – 1+450”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.2.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0498T Działoszyce – Szarbia dł. 1450 mb; km 0+000 – 1+450

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

618 517,80 

30,27

40,00

70,27

2

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

352 331,70  zł

53,14

40,00

93,14

3

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

491 659,73 zł

38,08

40,00

78,08

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

456 790,02 zł

40,99

40,00

80,99

5

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

331 074,67 zł

56,56

40,00

96,56

6

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

 471 129,36 zł

39,74

40,00

79,74

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

 328 110,50 zł

57,07

40,00

97,07

8

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

364 529,57 zł

51,37

40,00

91,37

9

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

312 076,83 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 312 076,83 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1209
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 14:46:47
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 14:52:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu