Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-15 10:24:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2019 „Remont drogi nr 0873T Gluzy – Działoszyce dł. 1130 mb; km 5+575 – 6+705”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.1.2019                                                                                            Pińczów dn. 15.04.2019 r.

                                   

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.1.2019 na zadanie pn.: Remont drogi nr 0873T Gluzy – Działoszyce dł. 1130 mb; km 5+575 – 6+705

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

425 213,46 

30,92

40,00

70,92

2

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

358 465,03 zł

36,68

40,00

76,68

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

312 603,76 zł

42,06

40,00

82,06

4

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

232 561,51 zł

56,54

40,00

96,54

5

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
ul. Rakowska 33
28-200 Staszów

326 528,72 zł

40,27

40,00

80,27

6

PRD Starachowice

Adrian Cieśla

ul. Benedyktyńska 11,
27-200 Starachowice

 244 253,28 zł

53,83

40,00

93,83

7

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268a

 231 041,60 zł

56,91

40,00

96,91

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,
28-300 Jędrzejów

219 146,64 zł

60,0

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 219 146,64 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1010
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2019-03-19 14:32:02
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2019-03-19 14:45:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu