Wersja do druku

Opublikowano: 2018-12-31 10:09:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2018 "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów" Uwaga zmiana w SIWZ!!! Zmiana dotyczy załącznika nr 1 Oferta i załącznika nr 1a Formularz cenowy. Poniżej w załącznikach umieszczono zmienione w/w załączniki.

Wynik postepowania:

PZD- 3321.10.2018                                                                                          Pińczów dn. 31.12.2018 r.

                                                          

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

 

Informuję, że w dniu 27.12.2018 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.10.2018 na zadanie pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena ofertowa wraz z upustem

Liczba pkt. kryterium termin płatności

Liczba pkt. kryterium ilość stacji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

REGESTA S.A.
24-400 Pińczów
ul. Nowowiejska 52A

211 950,00 zł

60,00

20,00

20,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena w raz z upustem, 20% - termin płatności, 20% ilość stacji) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła REGESTA S.A. 24-400 Pińczów ul. Nowowiejska 52A.

W/w oferent zaoferowało cenę: 211 950,00 zł (brutto); termin płatności 30 dni, ilość stacji – 2 stacje paliwPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 865
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-12-17 14:46:29
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-12-17 14:50:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu