Wersja do druku

Opublikowano: 2018-10-08 14:22:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.9.2018 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 /odśnieżanie i piaskowanie/"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.9.2018                                                                                                                  Pińczów dn. 08.10.2018 r.

                                                                             

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informuję, że w dniu 28.09.2018 r. o godz. 1010 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie
nr PZD.3321.9.2018 na zadanie pn.: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 /odśnieżanie i piaskowanie/

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie informuje, że
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 /odśnieżanie i piaskowanie/” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wpłynęły następujące oferty na poszczególne części:

 

Cz. 1 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych, zwalczanie śliskości zimowej i załadunek piaskarek, wywóz śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

221 076,00 zł

56,48

40,00

96,48

2

Firma Handlowo-Usługowa „GRASS” Wojciech Lenartowicz,
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

208 116,00 zł

60,00

40,00

100,00


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła: Firma Handlowo – Usługowa „GRASS” Wojciech Lenartowicz, Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 208 116,00 zł (brutto); czas reakcji 1 godz.

 

Cz. 2 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych pługiem ciężkim

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. czas reakcji

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz
Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów

19 872,00 zł

60,00

40,00

100,00


W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - czas reakcji) spośród jedynej oferty ważnie złożonej i nieodrzuconej przedłożyła firma: Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz, Wola Biechowska 27; 28-133 Pacanów.

Wymieniona Firma zaoferowała cenę: 19 872,00 zł (brutto); czas reakcji 4 godz.

 

Cz. 3 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Powyższe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 

Cz. 4 zamówienia: Odśnieżanie dróg powiatowych równiarką

Powyższe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części (część I i część II), których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 964
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-09-20 14:17:54
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-09-20 14:46:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu