Wersja do druku

Opublikowano: 2018-08-06 13:56:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.8.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0179T Michałów – Bujnówka w m. Michałów, dł. 0,397 km”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.8.2018                                                                         Pińczów dn. 06.08.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 24.07.2018 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.8.2018 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0179T Michałów – Bujnówka w m. Michałów, dł. 0,397 km”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowe
„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, ; 28-300 Jędrzejów

207 147,07 zł

53,15

40,00

93,15

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

183 494,75 zł

60,00

40,00

100,00

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 183 494,75 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 978
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-07-09 13:57:49
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-07-09 14:00:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu