Wersja do druku

Opublikowano: 2018-07-23 10:41:17

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.7.2018 "Remont drogi powiatowej nr 0181T Sędowice – Wrocieryż w m. Sędowice, dł. 1,240 km"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.7.2018                                                                           Pińczów dn. 23.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 10.07.2018 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.6.2018 na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 0181T Sędowice – Wrocieryż w m. Sędowice, dł. 1,240 km”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

302 071,11 zł

52,15

40,00

92,15

2

Przedsiębiorstwo Drogowe
„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, ; 28-300 Jędrzejów

262 573,51 zł

60

40,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

282 764,50 zł

55,72

40,00

95,72

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 262 573,51 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1067
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-06-25 15:05:46
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-06-25 15:07:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu