Wersja do druku

Opublikowano: 2018-07-23 10:07:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.6.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik – Kije w m. Stawiany, dł. 0,960 km"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.6.2018                                                                     Pińczów dn. 23.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Informuję, że w dniu 10.07.2018 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.6.2018 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik – Kije w m. Stawiany, dł. 0,960 km

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków

371 757,17 zł

60,00

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe
„WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, ; 28-300 Jędrzejów

402 856,98 zł

53,37

40,00

95,37

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

448 903,49 zł

49,69

40,00

89,69

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyła firma DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 371 757,17 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1038
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-06-25 14:57:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-06-25 14:59:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu