Wersja do druku

Opublikowano: 2018-03-05 12:53:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km"

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2.2018                                                                            Pińczów dn. 05.03.2018 r.

                                                          

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informuję, że w dniu 26.02.2018 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, postępowanie nr PZD.3321.2.2018 na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km

 

Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie zawiadamia, że:

 

NA W/W POSTĘPOWANIE WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Otrzymana punktacja

Liczba pkt. kryterium cena

Liczba pkt. kryterium gwarancja

Razem

ilość uzyskanych punktów

1

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów

677 000,04 zł

52,89

40,00

92,89

2

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17,
26-052 Nowiny

639 638,90 zł

55,98

40,00

95,98

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 268a

596 776,70 zł

60,00

40,00

100,00

4

 Przedsiębiorstwo Drogowe
 „WOJTRANS” Sp. z o.o.
ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

 632 346,32 zł

56,62

40,00

96,62

 

 

DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (60% - cena, 40% - gwarancja) najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych i nieodrzuconych przedłożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”
Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wymienione Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę: 596 776,70 zł (brutto); okres gwarancji 60 miesięcyPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1206
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2018-02-08 12:56:41
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2018-02-08 13:01:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu