Wersja do druku

Opublikowano: 2008-12-18 08:46:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 14/2008 Dostawa paliw płynnych w 2009 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.

Wynik postepowania:

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:             Zadanie 14/2008

 

 

Dostawa paliw płynnych w 2009 roku,
dokonywana bezpośrednio na stacji paliw

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655  z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.      W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE
Usługowo – Handlowo – Produkcyjne

„REGESTA”

Zbigniew Kwiecień i Rafał Kwiecień Spółka Jawna

 ul. 3 – go Maja 40
 28 – 400 Pińczów             cena oferty – 78 290,00 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.      W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1   PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Usługowo – Handlowo - Produkcyjne

„REGESTA”

Zbigniew Kwiecień i Rafał Kwiecień Spółka Jawna

ul. 3 – go Maja 40 , 28 – 400 Pińczów

oferta otrzymała 100 pkt


Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 30.12.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2706
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-12-05 13:32:58
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-12-05 13:36:27
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-12-05 13:36:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu