Wersja do druku

Opublikowano: 2008-10-03 13:40:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 13/2008 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2008/2009

Wynik postepowania:

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:             Zadanie 13/2008

 

 

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych

            powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym
2008/2009

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.      W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Firma Transportowo – Sprzętowa
 „HOS – BUD”

Stanisław Hosaniak

 Mierzwin 59
 28 – 313 Imielno                cena oferty – 97 798,00 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.      W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1   Firma Transportowo – Sprzętowa

                       „HOS – BUD”

                       Stanisław Hosaniak

                       Mierzwin 59, 28 – 313 Imielno

                       oferta otrzymała 100 pkt.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.10.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2938
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-09-17 15:14:01
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-09-17 15:17:12
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-09-17 15:17:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu