Wersja do druku

Opublikowano: 2008-09-09 14:02:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 10/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0177 T Zawale Nieg. - Tur - Pawłowice odc. Tur Górny przez wieś od km 3+623 do km 3+923 dł.300 mb

Wynik postepowania:

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie 10/2008

 

Remont drogi powiatowej Nr 0177 T Zawale Niegosł. - Tur - Pawłowice
odc. Tur Górny przez wieś od km 3+623 do km 3+923 dł.300 mb

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

„CEWAP” Sp. z o.o.
 Celiny
 26 – 020 Chmielnik                 cena oferty – 48 174,75 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1       Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

                         Robót Drogowych

 „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

oferta otrzymała  91,43 pkt.

 

Oferta Nr 2       Kieleckie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o.

                        ul. Przęsłowa 2a

                        25 - 670 Kielce

                        oferta otrzymała 80,12 pkt.

 

Oferta Nr 3       „CEWAP” Sp. z o.o.
Celiny
26-020 CHmielnik

                        oferta otrzymała   100,00 pkt.

 

Oferta Nr 4       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268 A

25 – 116 Kielce

                        oferta otrzymała 99,90  pkt.

      

Oferta Nr 5       Przedsiębiorstwo Robót

                        Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

                        ul.Racławicka 41B

                        32 – 200 Miechów

                        oferta otrzymała 93,31 pkt.

 

Oferta Nr 6       Przedsiębiorstwo Drogowe

                        „WOJTRANS”
                        Henryk Wojda

                        ul. Głowackiego 50

                        28 – 300 Jędrzejów

                        oferta otrzymała 94,18 pkt.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 18.09.2008r.

 

Umowa na roboty uzupełniające (140 mb) została podpisana z tym samym wykonawcą w dniu 02.10.2008 r.
Wartość robót uzupełniających - 22 481,55 brutto
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2938
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 11:18:34
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-08-14 11:22:28
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 11:22:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu