Wersja do druku

Opublikowano: 2008-09-09 13:20:34

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 9/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów - Bujnówka odc. Kołków przez wieś od km 7+064 do km 7+414 dł.350 mb

Wynik postepowania:

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zadanie 9/2008

 

Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów – Bujnówka   
odc. Kołków przez wieś   od km 7+ 064 do km  7+414  dł. 350 mb

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity – Dz. U. 223 poz 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.       W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:

 

„CEWAP” Sp. z o.o.
 Celiny
 26 – 020 Chmielnik                 cena oferty – 45 475,50 zł (brutto)

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

 

2.       W powyższym przetargu wpłynęły następujące oferty:

 

Oferta Nr 1       Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo

                         Robót Drogowych

 „TRAKT” Sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

oferta otrzymała  91,02 pkt.

 

Oferta Nr 2       Kieleckie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o.

                        ul. Przęsłowa 2a

                        25 - 670 Kielce

                        oferta otrzymała 79,77 pkt.

 

Oferta Nr 3       „CEWAP” Sp. z o.o.
Celiny
26-020 CHmielnik

                        oferta otrzymała   100 pkt.

 

Oferta Nr 4       Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„FART” Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268 A

25 – 116 Kielce

                        oferta otrzymała 99,53  pkt.

      

Oferta Nr 5       Przedsiębiorstwo Robót

                        Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

                        ul.Racławicka 41B

                        32 – 200 Miechów

                        oferta otrzymała 92,93 pkt.

 

Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 18.09.2008r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2931
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 11:12:54
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2008-08-14 11:16:50
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2008-08-14 11:16:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu