Wersja do druku

Opublikowano: 2007-12-07 11:25:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu będących w użytkowaniu PZD w Pińczowie dokonywany bezpośrednio na stacji paliwowej

Wynik postepowania:

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z art. 92 ust. 2ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Zadanie Nr 9/2007

Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu będących w użytkowaniu PZD w Pińczowie dokonywany bezpośrednio na stacji paliwowej


wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

„REGESTA”

Zbigniew Kwiecień, Rafał Kwiecień Spółka Jawna

28 – 400 Pińczów; ul. 3-go Maja 40


Za kwotę brutto: 84 190,00 zł


Na powyższe zadania została złożona tylko 1 oferta.

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100 %), wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów – 100.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 18.12.2007 r. 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3388
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2007-11-21 12:34:51
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2007-11-21 12:53:27
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2007-11-21 12:53:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu