Archiwalne wersje:

Zadanie nr 3321/15/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na odcinku Kokot km 9+143 – 9+543; dł. 400 mb ”

Data archiwizowaniaTytuł
2011-09-08 08:56:53Zadanie nr 3321/15/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na odcinku Kokot km 9+143 – 9+543; dł. 400 mb ”
[1]

Powrót