Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg - wynik

PZD.3331.1.2019                                                                                                Pińczów dn. 06.02.2019 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
       Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

ZADANIE Nr 3331.1.2019
„Naprawy pojazdów oraz maszyn bieżącego i zimowego utrzymania dróg”
Na powyższe zadanie zostały złożone 2 oferty.

Oferta Nr 1 
Towarowy Transport Drogowy Jan Lenartowicz;
Bronina 11; 28-100 Busko Zdrój
Cena za usługę brutto: 104,55 zł/r-g
 
Oferta nr 2  
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne
”Magtrans” Edward Magdziak
ul. Bohaterów Warszawy 116; 28-100 Busko Zdrój
Cena za usługę brutto: 116,85 zł/r-g


W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Towarowy Transport Drogowy
Jan Lenartowicz
Bronina 11, 28-100 Busko Zdrój
Cena za usługę brutto: 104,55 zł/r-g

Uzasadnienie wyboru:
Oferta z najniższą ceną.
Załączone pliki
zaproszenie_do_skladania_ofert__3330_1_2019.doczaproszenie (38.4 KB)
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
formularz_oferty_3331_1_2019.docformularz_oferty (39.936 KB)
Opis: Formularz oferty
instrukcja_dla_wykonawcow_3331_1_2019.docinstrukcja_dla_wykonawcow (53.248 KB)
Opis: Instrukcja dla wykonawców
projekt_umowy_3331_1_2019.docprojekt_umowy (71.68 KB)
Opis: Projekt umowy