Zobacz

2013-03-11 08:28:44

Informacja dla Wykonwaców wsprawie robót w pasie drogowym w okresie zimowym więcej >>

Przejazd pojazdów nienormatywnych

Akty prawne regulujące zasady przejazdów nienormatywnych od 19 października 2012 r.

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629)
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2088)

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
Bank  Spółdzielczy  w  Pińczowie
nr 03 8509 0002 2001 0000 0752 0001


Formularze wniosków oraz tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające znajdują się w załacznikach poniżej.
Załączone pliki
wniosek_kat_I.docwniosek_kat_I (29.184 KB)
Opis: Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek_kat_II.docwniosek_kat_II (33.28 KB)
Opis: Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
wniosek_kat_III-VI.docwniosek_kat_III-VI (28.672 KB)
Opis: Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego
tabela.pdftabela_kategorii (112.138 KB)
Opis: Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające