Rejestr zmian przetargu:

Zadanie nr 3321/16/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu skarpy nasypu i pobocza drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice - Pińczów na odcinku gr. powiatu – Skowronno D. w km 12+195 – 12+418; dł. remontowanych odcinków 80 mb ”

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja
Sławomir Kobus
2011-09-02 14:13:50
Sławomir Kobus
2011-09-02 14:13:50
Opublikowanie nowego przetargu Zadanie nr 3321/16/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu skarpy nasypu i pobocza drogi powiatowej nr 0168T Da
Sławomir Kobus
2011-09-22 10:53:58

Dodanie wyników przetargu
Sławomir Kobus
2011-09-22 10:56:51

Dodanie wyników przetargu
[1]

Powrót