Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-01 09:58:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.10.2013 Remont drogi nr 0516T Gaik – Sudół, dł. 1130 mb, km 1+535 – 2+110; 2+560 – 3+115

Wynik postepowania:

PZD.3321.10-1.2013                                                                                           Pińczów, dn. 01.08.2013 r.

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.10.2013

„Remont drogi nr 0516T Gaik – Sudół, dł. 1130 mb, km 1+535 – 2+110; 2+560 – 3+115”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.
ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

Cena wybranej oferty: 228 128,17 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 8 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

27,30

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

85,76

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

90,10

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

100,00

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

89,08

6

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

97,79

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

28-200 Staszów ; ul. Rakowska 40

84,05

8

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

95,59

           

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2285
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2013-07-11 23:56:39
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2013-07-11 23:58:36
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2013-07-11 23:58:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu