Wersja do druku

Opublikowano: 2012-03-29 10:10:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.2.2012 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Wynik postepowania:

PZD- 3321.2-2.12                                                                         Pińczów dn. 29.03.2012 r.

                                                          

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.2.12

„Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części:

Cz. 1 zamówienia: Dostawa do 24 Mg emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC)

1.      W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 57 416,40 zł brutto.

2.      W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

BITUNOWA Sp. z o.o. ; ul. Wólczyńska 237,  01-919 Warszawa

95,86

2

EUROVIA  POLSKA  S.A.,

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

99,39

3

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

100,00

           

Cz. 2 zamówienia: Dostawa do 240 Mg grysów bazaltowych – płukanych o frakcji 2-5 (120 Mg) i płukanych o frakcji 5-8 (120 Mg)

 

1.      W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

„LAJON” Tadeusz Zając Spółka Jawna, ul. Szobiszowicka 5/5; 44-100 Gliwice, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 27 306,00 zł brutto.

2.      W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

„LAJON” Tadeusz Zając Spółka Jawna,
ul. Szobiszowicka 5/5; 44-100 Gliwice

100,00

2

P.H.U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie,
 ul. Bugajska 77; 26-085 Miedziana Góra

84,86

3

Zakład Transportowo – Handlowy Mirosław Koncewicz,
ul. Pińczowska 9; 26-026 Morawica

70,34

Cz. 3 zamówienia: Dostawa do 800 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (400 Mg);
frakcja 0-63,0 (400 Mg) i tłucznia 63.0 – 120,0 mm (60 Mg)

 

1.      W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Zakład Transportowo – Handlowy Mirosław Koncewicz, ul. Pińczowska 9; 26-026 Morawica, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Cena wybranej oferty: 34 759,80 zł brutto.

2.      W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

P.H.U. „DAW – TRANS” Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie,
ul. Bugajska 77; 26-085 Miedziana Góra

94,90

2

PHUiP  INTERCO Tomasz Puchała Warszówek 2A; 27-225 Pawłów

72,46

3

Zakład Transportowo – Handlowy Mirosław Koncewicz,
ul. Pińczowska 9; 26-026 Morawica

100,00

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że zawarcie umowy z Wykonawcami na poszczególne części, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2515
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-03-09 10:32:55
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-03-09 10:35:27
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-03-09 10:35:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu