Wersja do druku

Opublikowano: 2012-03-21 12:18:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321.1.2012 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Uwaga: Zmiany do SIWZ

Wynik postepowania:

PZD.3321.1-5.12                                                                                                           Pińczów  dn. 21.03.2012 r.

                                                                              

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321.1.12

„Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 7 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
 ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

Cena wybranej oferty: 1 397 767,85 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

2.     W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 9 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%):

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków

93,84

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów

94,86

3

„CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla

Ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice

93,63

4

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

92,45

5

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce

90,78

6

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

90,66

7

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

99,97

9

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

95,66

               

 

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 26.03.2012 r.

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2728
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2012-02-27 14:06:22
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2012-02-27 14:23:20
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2012-03-12 14:24:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu