Wersja do druku

Opublikowano: 2011-10-13 12:35:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/19/11 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2011/2012”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/19-1/11                                                                                         Pińczów 2011-10-13                                                                       

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/19/11

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2011/2012.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

 

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław

Mierzwin 59, 28-313 Imielno
Cena wybranej oferty: 43 227,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2

Firma Transportowo-Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław

Mierzwin 59, 28-313 Imielno

100,00

100,00

3

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 26, 28-133 Pacanów

92,22

92,22

               

  

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 113,poz.759 z 2010r. z póź.zm).
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2564
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-09-25 11:42:24
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-09-25 11:43:46
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-09-25 11:43:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu