Wersja do druku

Opublikowano: 2011-09-22 11:00:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/17/11 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/17-1/11                                                                                                  Pińczów  2011-09-22

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/17/11
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

REGESTA S.A
 ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów,

Cena wybranej oferty: 114 608,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

ODDZIAŁ W UHERCACH MINERALNYCH z siedzibą w ŚREDNIEJ WSI

38-604 Hoczew, Średnia Wieś 177

97,10

97,10

2

REGESTA S.A
 ul. 3 Maja 40; 28-400 Pińczów

100,00

100,00

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 27.09.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2430
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-09-07 14:59:02
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-09-07 14:59:55
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-09-12 15:16:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu