Wersja do druku

Opublikowano: 2011-09-16 11:46:17

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/15/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na odcinku Kokot km 9+143 – 9+543; dł. 400 mb ”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/15-2/11                                                                                 Pińczów 2011-09-16                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
 ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów,

Cena wybranej oferty: 72 732,36 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

92,89

92,89

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 21.09.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2587
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-08-26 12:32:09
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-08-26 12:36:46
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-09-08 08:53:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu