Wersja do druku

Opublikowano: 2011-08-22 13:22:32

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/12/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Gacki – Zagość - Łatanice na odcinku Zagość km 12+685 – 13+240; dł. 555 mb

Wynik postepowania:

PZD- 3321/12-1/11                                                                                                   Pińczów  2011-08-22

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda
 ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów,

Cena wybranej oferty: 127 452,32 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

„DROGOMEX” sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 4; 05-800 Pruszków

75,28

75,28

2

POLDIM S.A.

u. Kochanowskiego 37a; 33-100 Tarnów

74,68

74,68

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

81,30

81,30

5

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

93,55

93,55

6

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

86,83

86,83

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 29.08.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2429
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-08-02 11:25:52
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-08-02 11:28:27
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-08-02 11:28:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu