Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-05 14:20:50

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/8/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0514T Sancygniów – Wymysłów na odcinku Sancygniów km 0+000 – 1+000; dł. 1000 mb”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/8-2/11                                                                                                     Pińczów  2011-04-05

                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/8/11

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0514T Sancygniów – Wymysłów
na odcinku Sancygniów km 0+000 – 1+000; dł. 1000 mb ”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

Cena wybranej oferty: 169 640,91 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

96,11

96,11

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

100,00

100,00

3

CEWAP Sp. z o.o.
Celiny; 26-020 Chmielnik

90,05

90,05

4

POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.

Jakubowice 77; 32-100 Proszowice

88,02

88,02

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce

91,63

91,63

7

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

92,16

92,16

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

85,52

85,52

 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2827
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-15 14:15:54
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-15 14:18:19
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-24 19:52:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu