Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-05 14:16:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/6/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz na odcinku Bogucice – Zakamień km 1+310 – 1+639; dł. 329 mb”

Wynik postepowania:

PZD- 3321/6-2/11                                                                                                       Pińczów  2011-04-05

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/6/11

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz na odcinku Bogucice – Zakamień km 1+310 – 1+639; dł. 329 mb ”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:

CEWAP Sp. z o.o.
Celiny; 26-020 Chmielnik,

Cena wybranej oferty: 72 147,74 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

95,90

95,90

2

CEWAP Sp. z o.o.
Celiny; 26-020 Chmielnik

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.
28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

97,22

97,22

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

94,14

94,14

 

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2642
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-15 14:04:59
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-15 14:09:34
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-24 19:38:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu