Wersja do druku

Opublikowano: 2011-04-05 14:14:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/5/2011 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 – 11+135; dł. 265 mb"

Wynik postepowania:

PZD- 3321/5-1/11                                                                                                         Pińczów  2011-04-05

                                                                             

  

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/5/11

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce   – Zawarża
na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 – 11+135; dł. 265 mb ”

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że:

 

1.     W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
 ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów,

Cena wybranej oferty: 57 486,76 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100%. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

2.     W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.

32-200 Miechów ; ul. Racławicka 41b

95,48

95,48

3

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny; 26-020 Chmielnik

92,67

92,67

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny

95,71

95,71

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce

91,48

91,48

               

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 12.04.2011 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2436
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-15 13:48:06
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-15 13:59:52
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-24 19:28:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu