Wersja do druku

Opublikowano: 2011-03-29 13:18:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/4/2011 "Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej"

Wynik postepowania:
PZD- 3321/4-2/11 Pińczów dn. 29.03.2011 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zadanie 3321/4/10 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej” Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z 2007 r.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części: Cz. 1 zamówienia: Dostawa do 32 Mg emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 (C65B4 RC) 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 53 529,60 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Nr oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1 Poldim Spółka Akcyjna 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37a; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 89,47; łączna punktacja - 89,47 2 Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00 3 PL-BITUNOVA Spółka z o.o. , 47-240 Bierawa, ul. Gliwicka 9; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 66,60; łączna punktacja - 66,60 4 EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,51 92,51 5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 85,59; łączna punktacja - 85,59 Cz. 2 zamówienia: Dostawa do 300 Mg grysów bazaltowych – płukanych o frakcji 2-5 (120 Mg) i płukanych o frakcji 5-8 (180 Mg) Na powyższą część wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Firmę DAMO sp. z o.o. ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 Łowicz Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące części drugiej na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. . Cz. 3 zamówienia: Dostawa do 800 Mg mieszanki kamiennej frakcja 0-31,5 (400 Mg) i frakcja 0-63,0 (400 Mg) Na powyższą część wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Zakład Transportowo – Handlowy Mirosław Koncewicz, ul. Pińczowska 9; 26-026 Morawica Oferta uzyskała 100 pkt. zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) Cena wybranej oferty 31 000,00 zł brutto W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcami do części pierwszej i trzeciej, których oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi po dniu 04.04.2011 r. w godz. 9:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, Pińczów, ul. Przemysłowa 3C.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2527
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-11 14:14:20
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-11 14:20:41
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-11 14:20:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu