Wersja do druku

Opublikowano: 2011-03-22 11:32:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/3/2011 "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego"

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego” w którym dopuszczone było składanie ofert częściowych, wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne części: Zadanie 1 (Część 1). „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej o długości 8,5 km” Na powyższą część oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100 %): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1. Zakład Obsługi Inwestycji „EKOINWEST” Krystyna Wiorek 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 69,66; łączna punktacja - 69,66; 2. Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00. W wyniku powyższego postępowania (dla części 1) wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 17 900,00 zł brutto. Zadanie 2 (Część 2). „Przebudowa dróg powiatowych nr 0068T o długości 1,8 km i nr 0168T o długości 1,5 km w celu poprawy spójności sieci drogowej” Na powyższą część oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100 %): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1. Zakład Obsługi Inwestycji „EKOINWEST” Krystyna Wiorek; 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 53,87; łączna punktacja - 53,87; 2. Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00. W wyniku powyższego postępowania (dla części 2) wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 7000,00 zł brutto. Zadanie 3 (Część 3). „ Remont dróg powiatowych w 2011 r. Na powyższą część oferty złożyło 2 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100 %): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1. Zakład Obsługi Inwestycji „EKOINWEST” Krystyna Wiorek; 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 53,87; łączna punktacja - 53,87; 2. Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00. W wyniku powyższego postępowania (dla części 3) wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy: Grażyna Hynowska; 28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 13A, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 6 400,00 zł brutto. W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferty uznano za najkorzystniejsze, nastąpi po dniu 28.03.2011 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3165
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-08 11:25:55
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-08 11:31:43
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-08 11:31:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu