Wersja do druku

Opublikowano: 2011-03-22 11:24:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/2/2011 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0068T o długości 1,8 km i nr 0168T o długości 1,5 km w celu poprawy spójności sieci drogowej”

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.; ul. Racławicka 41b; 32-200 Miechów , ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 1 176 921,47 zł brutto. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 9 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 85,62; łączna punktacja - 85,62; 2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 90,52; łączna punktacja - 90,52; 3. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla; ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 88,07; łączna punktacja - 88,07; 4. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda ul. Głowackiego 93; 28-300 Jędrzejów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 97,32; łączna punktacja - 97,32; 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.; ul. Racławicka 41b; 32-200 Miechów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00; 6. CEWAP Sp. z o.o.; Celiny; 26-020 Chmielnik; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 92,01; łączna punktacja - 92,01; 7. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,08; łączna punktacja - 98,08; 8. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,34; łączna punktacja - 98,34; 9. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 98,77; łączna punktacja - 98,77; W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 28.03.2011 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2529
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-03-02 13:05:43
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-03-02 13:16:30
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-03-02 13:16:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu