Wersja do druku

Opublikowano: 2011-02-24 15:03:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/1/2011 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej o długości 8,5 km

Wynik postepowania:
PZD- 3321/1-14/11 Pińczów 2011.02.24 Zawiadomienie o wyborze oferty Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 9 Wykonawcy: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z podanym kryterium (cena 100%) spośród ważnych ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Cena wybranej oferty: 2 662 249,15 zł brutto. 2. W niniejszym postępowaniu oferty złożyło 10 Wykonawców. Ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu Numer oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% Łączna punktacja 1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 74,40; łączna punktacja - 74,40 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a; 25-116 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 95,17; łączna punktacja - 95,17 3. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2a; 25-670 Kielce; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 93,30; łączna punktacja - 93,30 4. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie 1, k/Kielc; 26-065 Piekoszów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 93,12; łączna punktacja - 93,12 5. BUDIMEX SA ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 59,83; łączna punktacja - 59,83 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz; Szarbia Zwierzyniecka 107; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 77,83; łączna punktacja - 77,83 7. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla ul. 17-go Stycznia 32; 27-200 Starachowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 83,02; łączna punktacja - 83,02 8. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Jakubowice 77; 32-100 Proszowice; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 81,60; łączna punktacja - 81,60 9. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17; 26-052 Nowiny; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00; łączna punktacja - 100,00 10. CEWAP Sp. z o.o. Celiny; 26-020 Chmielnik; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 83,46; łączna punktacja - 83,46 W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nastąpi po dniu 02.03.2011 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3049
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2011-01-27 14:29:57
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2011-01-27 15:25:11
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2011-02-08 11:05:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu