Wersja do druku

Opublikowano: 2010-10-22 12:09:39

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zadanie nr 3321/23/2010 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Wynik postepowania:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. nr 113 poz. 795 z 2010 r. z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie informuje, że: 1. W wyniku powyższego postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: REGESTA S.A. ul. 3 Maja 40 28 – 400 Pińczów Oferta została wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - cena 100%. Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą. Oferta spełnia warunki określone w SIWZ 2. W powyższym przetargu została złożona jedna ważna oferta, która uzyskała następującą punktację z podanym kryterium (cena – 100%): Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu 1 REGESTA S.A.; ul. 3 Maja 40; 28 – 400 Pińczów; liczba pkt. uzyskanych w kryterium cena 100% - 100,00 pkt. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 25.10.2010 r.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2538
Wprowadził do systemu: Sławomir Kobus, data: 2010-10-13 22:48:11
Opublikował: Sławomir Kobus, data publikacji: 2010-10-13 22:50:55
Ostatnia zmiana: Sławomir Kobus, data: 2010-10-13 22:50:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu